Кашкар-Кыштак айыл өкмөтү

Айыл өкмөт жөнүндө маалымат: 14.10.2022-жылга карата

Административдик географиялык жайгашуусу:

     Кашкар-Кыштак  айыл өкмөтү 1996- жылы уюшулган.Ош облусунун  борборунан түндүк бөлүгүндө , ал эми Кара-Суу  районунун т\шт\к  бөлүгүндө жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн курамына 8 айыл кирет.Деёиз деёгээлинен 800 метр бийиктикте жайгашкан.

Калкы:

 

Айылдардын саны:8

                     Кожолуктун саны-6678   Калктын саны- 35 878

1.     Кашкар-Кыштак     -3525 кожолук                          20857

2.     Мөнөк                          -865 кожолук                            5070

3.     Кенжекул                    -500 кожолук                            2852

4.     Жарооз                     -1150 кожолук                             3549

5.     Бекжар                        -207 кожолук                             1259

6.     Алгабас                       -126 кожолук                               880

7.    Тажик маала               -175 кожолук                               750

8.    Андижан маала        — 130 кожолук                               661

 

Билим берүү мекемелери:

 

Мектепке чейинки билим берүү мекемелердин саны:

7

Жалпы билим берүүчү мектептердин саны:

8

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин саны:

10

Ишканалардын саны:                                                     

19

Маданият мекемелеринин саны:

6

Маданият үйү

2

Китепканалар

2

Айыл өкмөттүн башчысы
Маматов Руслан Номанович

24.04.1987-жылы  Ош облусунун  Кара-Суу  районундагы  Кенжекул айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү , А.Ж.Мырсабеков атындагы Ош Мамлекеттик Педагогикалык университетине 2002-жылы тапшырып, 2009-жылы аяктагап, Дене маданияты боюнча мугалими адистигине ээ.

Эмгек жолу:

2005-2016   «Мамат» дыйкан чарбасы , дыйкан чарбанын мүчөсү

2012-2016    Кашкар-Кыштак Айылдык кеңеши, депутат

09.06.2021    Кашкар-Кыштак айыл өкмөтү,       башчы

Байланыш үчүн:

тел: +996 555 198724, +996 771 444111

Электрондук дареги: kashkar-kyshtak-2020@mail.ru

Дареги:Кыргыз Республикасы, Ош обл.  Кара-Суу  району,  Кашкар-Кыштак а,  Кара-Суу  көч. 80