Сары-Колот айыл өкмөтү

Айыл өкмөт жөнүндө маалымат: 08.12.2022-жылга карата

Административдик географиялык жайгашуусу: Сары-Колот айыл өкмөтү деңиз деңгээлинен 1253 метр бийиктикте жайгашып, абасы мээлүүн, жаратылышы кооз жерде жайгашкан.  Ош облусунун түндүк-чыгыш бөлүгүндө, ал эми Кара-Суу районунун түндүк-чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн курамына 6 айыл кирет.

Калкы:

                    Кожолуктун саны-1794     калктын саны- 10620

1.      Сары-Колот                       -614 кожолук                    3498

2.      Ак-Колот                            -179 кожолук                     875

3.      Присавай                           -100 кожолук                     645

4.      Курбан-Кара                      -259 кожолук                    1740

5.      Шерали                               -453 кожолук                     2985

6.      Тынчтык                             -189 кожолук                     877

Билим берүү мекемелери:

 

Мектепке чейинки билим берүү мекемелердин саны

3

Башталгыч мектептердин саны

1

Жалпы билим берүүчү мектептердин саны

7

Толук эмес билим берүүчү мектептердин саны

3

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин саны:

4

Ишканалардын саны:

3

Маданият мекемелеринин саны:

1

Китепканалар

1

Маданият үйү

0

Музейлер

0

Клубдар

0

Айыл өкмөттүн башчысы
Абдырахманов Кушбак Умарович

1996-2002  Кара-Суу ветеринардык башкармалыгы                                                                     Ветеринар-инспектор

2002-2004 Сарай айыл аймагынын «Зооветсервисом»                                                                                   Башкаруучу

2004-2006 Кара-Суу ветеринардык башкармалыгы                                                                     Ветеринар-инспектор

2006-2008 ОсОО «Сарай-Кара-Суу»                                                                                               Директодун орун басары

2012-2014 Сарай айылдык кеңеши                Депутат

2014-2020 Сарай айыл өкмөтү  башчынын орун басары

2021 Сарай айыл өкмөтү            башчынын орун басары

2022 Сары-Колот айыл өкмөтү Айыл өкмөт башчысы

Байланыш үчүн:

тел: +996                      ,   Факс:0(        )

Электрондук дареги: 

Дареги:Кыргыз Республикасы, Ош обл.