Куршаб айыл өкмөтү

Айыл өкмөт жөнүндө маалымат: 26.10.2022-жылга карата

Административдик географиялык жайгашуусу:  Куршаб айыл өкмөтү 1995- жылы уюшулган.Ош облусунун түштүк бөлүгүндө , ал эми Озгон  районунун батыш бөлүгүндө жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн курамына 3 айыл кирет.

Калкы: 

Айылдардын саны: 3

    Кожолуктун саны-3886     Калктын саны- 24580

  1. Куршаб                — 3286 кожолук                  20750
  2. Шагым                   — 460 кожолук                    2885
  3. Эрдик                     — 140 кодолук                       945

 

Билим берүү мекемелери:

Мектепке чейинки билим берүү мекемелердин саны:   5

Жалпы билим берүүчү мектептердин саны:                      7

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин саны:                 6

Ишканалардын саны:                                                              36

Маданият мекемелеринин саны:                                          3

Маданият үйү                                                                               1

Китепканалар                                                                               2

Айыл өкмөттүн башчысы
Келдибаев Сактан Аширалиевич

16.01.1980-ж.  Ош облусунун Ъзгън районундагы  Жалпак-Таш айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү, Ош Технологиялык университетин  бүтүрүп, экономист адистигине ээ.

Эмгек жолу:

2017-2021    Куршаб айылдык Кеңешинин депутаты

14.06.2021  Куршаб айыл өкмөт башчы

Байланыш үчүн:

тел: +996 773 885588,   Факс:0(3232) 5 43 10

Электрондук дареги: kurshabao@mail.ru

Дареги: Кыргыз Республикасы, Ош обл. Озгон району, Куршаб  а, А.Камчыбеков көч. 169