Өнүктүрүү фонду

1- квартал

          Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 14-октябрындагы №220 “Региондорду өнүктүрүү фонддору жөнүндө типтүү жобосунун” негизинде Ош облусунун өнүктүрүү фонду өзүнүн ишин алып барууда жана 2022-жылга карата республикалык бюджеттен Ош облусунун өнүктүрүү фондуна 50 000 000 (элүү миллион) сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын 50% — экономикалык долбоорлорду каржылоого, 20% — социалдык долбоорлорду каржылоого жана 30% — женилдетилген кредит берүү үчүн багытталган.

         2022-жылдын 1-кварталында Ош облусунун өнүктүрүү фондуна жалпы 59 долбоор келип түшүп, анын ичинен 22 долбоор Фонддун Байкоочу Кенешинен жактырылып, каржылоого алынган.

         Долбоорлор Ош облусунун аймагындагы элдин суроо талаптарына, муктаждыгына ылайык, эн маанилүү көйгөйлөрүнүн негизинде, таза суу чыгаруу, сугат суу маселеси, лоток куруу, каналдарды ондоо, бала бакча куруу, ФАПтардын капиталдык ремонту, мектептин капиталдык ремонту, жол маселеси, тазалык, атайын техникалар менен камсыз кылуу тандалган.

         Бүгүнкү күндө Фонддун Байкоочу Кенеши тарабынан жактырылган ар бир долбоор боюнча келишимдер түзүлүп, атайын эсептери ачылды, акча каражаттарын атайын эсептерге которуу, долбоорлорду аткаруу үчүн тендерге жарыялоо иш аракеттери жүрүүдө.

 

2-квартал

2022-жылдын 2-кварталында Ош облусунун өнүктүрүү фондуна жалпы 42 долбоор келип түшүп, анын ичинен 8 долбоор Фонддун Байкоочу Кенешинен жактырылып, каржылоого алынган.

Долбоорлор Ош облусунун аймагындагы элдин суроо талаптарына, муктаждыгына ылайык, эн маанилүү көйгөйлөрүнүн негизинде, таза суу чыгаруу, сугат суу маселеси, лоток куруу, каналдарды ондоо, бала бакча куруу, ФАПтардын капиталдык ремонту, мектептин капиталдык ремонту, жол маселеси, тазалык, атайын техникалар менен камсыз кылуу тандалган.

Бүгүнкү күндө Фонддун Байкоочу Кенеши тарабынан жактырылган ар бир долбоор боюнча келишимдер түзүлүп, атайын эсептери ачылды, акча каражаттарын атайын эсептерге которуу, долбоорлорду аткаруу үчүн тендерге жарыялоо иш аракеттери жүрүүдө.

         Ал эми 2022-жылдын 1-кварталында тандалган долбоорлордун 60% аяктап, калган 40% курулуш иштери жүрүп жатат.

3- квартал

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 12-июлундагы №376 “Региондорду өнүктүрүү фонддору жөнүндө типтүү жобосунун” негизинде Ош облусунун өнүктүрүү фонду өзүнүн ишин алып барууда жана 2022-жылга карата республикалык бюджеттен Ош облусунун өнүктүрүү фондуна 50 000 000 (элүү миллион) сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын 50% — экономикалык долбоорлорду каржылоого банк аркылуу кайтарымдуу негизде, 20% — социалдык долбоорлорду каржылоого жана 30% — инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо үчүн багытталган.

Долбоорлор Ош облусунун аймагындагы элдин суроо талаптарына, муктаждыгына ылайык, эн маанилүү көйгөйлөрүнүн негизинде, таза суу чыгаруу, лоток куруу, каналдарды ондоо, бала бакча куруу, ФАПтардын капиталдык ремонту, мектептин капиталдык ремонту, жол маселеси, тазалык, атайын техникалар менен камсыз кылуу тандалган.

Бүгүнкү күндө Фонддун Байкоочу Кенеши тарабынан жактырылган ар бир долбоор боюнча келишимдер түзүлүп, атайын эсептери ачылган жана ошондой эле курулуш, оңдоп түзөө иштери жүрүүдө.

         2022-жылдын башынан бери каржыланып жаткан долбоорлор 75% га аяктап, калган 25% курулуш, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат.