Кабылан-Көл айыл өкмөтү

Административдик географиялык жайгашуусу: Кабылан-Көл айыл өкмөтү   2002-жылы  уюшулган.  Кабылан-Көл   айыл  өкмөтү  райондук  административдик  чек  арасынын  батыш бөлүгүндө жайгашкан.                                    Райондогу Коңур-Дөбө  айыл  өкмөтү менен чектешет, батыш-түндүгүнөн Кара-Суу  районунун  Кызыл –Суу айыл өкмөтү  менен, түштүк  батышынан  Кара-Суу районунун  Катта –Талдык  айыл өкмөтү  менен чектешет. Айыл өкмөтүнүн курамына  4 айыл кирет.

Калкы:

Айылдардын саны:4

      Кожолуктун саны-  750    Калктын саны- 3418

  1. Кара-Жыгач           —  242 кожолук                 1137
  2. Кабылан-Көл          — 164 кожолук                   270
  3. Курулуш                   — 151 кожолук                   688
  4. Күңгөй                      — 193 кожолук                   832

Билим берүү мекемелери:

Мектепкечейинкибилимберүүмекемелердинсаны:            1

Жалпыбилимберүүчүмектептердинсаны:                              1

Башталгыч мектеп                                                                       1

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин саны:                     2

Ишканалардын саны:                                                                  5

Маданиятмекемелерининсаны:                                                2

Маданиятүйү                                                                                    1

Китепканалар                                                                                   1

Айыл өкмөттүн башчысы
Мадаев Гүлжигит Мурзамидинович

09.01.1984-жылы Ош облусунун Алай  районундагы  Кабылан-Көл  айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү, ОшМУну  (дене тарбия ) бүтүрүп,  дене тарбия мугалими  адистигине ээ болгон.

Эмгек жолу:

2014-2019-жж  Э.Мурзаев  атындагы орто мектебинде                                                        мугалим

2019-жыл          Кабылан-Көл  айыл өкмөтү                                                                                           өкмөт башчы

Байланыш үчүн:

тел: +996 554 84 41 46,   Факс:0(____) _________

Электрондук дареги: kablan.kol@bk.ru 

Дареги: Кыргыз Республикасы, Ош обл. Алай   району, Кабылан-Көл  а.ө, Кабылан-Көл көч. 5.