Салам-Алик айыл өкмөтү

Административдик географиялык жайгашуусу:  Салам-Алик айыл өкмөтү 19996- жылы май айында  уюшулган.Ош облусунун чыгыш  бөлүгүндө , ал эми Өзгөн районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн курамына 7 айыл кирет.

Калкы:

Айылдардын саны:7

      Кожолуктун саны-1583          Калктын саны- 8529

  1. Кызыл-Чарба          -255 кожолук                       1413
  2. Салам-Алик             -368 кожолук                       1928
  3. Ак-Терек                   -249 кожолук                        1356
  4. Кош-Этер                  -202 кожолук                        1054
  5. Кызыл-Байрак        -180 кожолук                         987
  6. Ара-Гол                     -195 кожолук                        1067
  7. 15-Жаш                     -134 кожолук                          724

Билим берүү мекемелери:

Мектепке чейинки билим берүү мекемелердин саны:    6

Жалпы билим берүүчү мектептердин саны:                       6

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин саны:                  7

Ишканалардын саны:                                                               6

Маданият мекемелеринин саны:                                          6

Маданият үйү                                                                               2

Китепканалар                                                                               2

Эс алуу жайы                                                                                2

Айыл өкмөттүн башчысы
Сатыбалдыев Равшанбек Раимбекович

1974-жылы 16-мартта  Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Салам-Алик айылында мугалимдин үй-бүлөсүндө туулган. Жогорку билимдүү, 1990-1994-жж Бишкек Кыргызстан Мамлекеттик физкультура институтун бүтүргөн. Адистиги боюнча  дене –тарбия мугалими.

Эмгек жолу:

1992-1998      Салам-Алик айылындагы Кызыл-Кыргызстан  мектебинде дене тарбия мугалими 1998-2005    Салам-Алик “Турбаза” директору      2005-2010   “Назар ”дыйкан чарбасынын жетекчиси 2010-2021    Салам-Алик айыл өкмөтүнүн орун басары, башкы адис                                                        2021-             Салам-Алик айыл өкмөтүнүн башчысы

Байланыш үчүн:

тел: +996 500 364030,   Факс:0(____) _________

Электрондук дареги: salam-alik2020@mail.ru    

Дареги: Кыргыз Республикасы, Ош обл. Өзгөн району, Салам-Алик  а, Ж.Раимбеков  көч.№1.