Уюштуруу-инспектордук, кадр иштери жана мониторинг жүргүзүү бөлүмү

УЮШТУРУУ-ИНСПЕКТОРДУК, КАДР ИШТЕРИ ЖАНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ БӨЛҮМҮ